Απόφαση για τη δημιουργία ΧΥΤΑΜ στο πρώην ορυχείο ΜΑΒΕ στο Ζιδάνι

Με αφορμή τα σχέδια που υπάρχουν για τη δημιουργία ΧΥΤΑΜ στο πρώην ορυχείο
των ΜΑΒΕ στο Ζιδάνι, ως σύλλογος αποφασίσαμε ομόφωνα τα εξής:

α. Δεν θέλουμε να μεταφερθεί κα να θαφτεί στην περιοχή μας ο καρκινογόνος αμίαντος
που αποσύρεται από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Κάτι τέτοιο θα έχει οδυνηρές και μη αναστρέψιμες συνέπειες στην υγεία μας και στο φυσικό περιβάλλον. Η περιοχή μας είναι ήδη επιβαρυμένη και πρέπει να προστατευθεί.

β. Ζητούμε και από όλες τις τοπικές και δημοτικές αρχές να εναντιωθούν στους σχεδιασμούς αυτούς.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου